Teknik Bilgi

Dalgıç Motopomp Motorlarında Kullanılan Enerji Kabloları Kesit Seçim Tablosu

Kablo Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Kablolar pompanın montaj derinliğinden 5-10 metre daha uzun alınmalıdır.
  • Yıldız üçgen kalkışlı motorlardan çift kablo çıktığı için kablo uzunlukları 2 kat alınmalıdır.
  • Voltajın fazla düşme gösterdiği yerlerde kablo kesiti normalin bir büyüğü olarak seçilmelidir.
  • Tablo üzerinde, kablo kesitlerinin altında yer alan rakamlar o kesitli kablonun kullanılabileceği metre cinsinden uzunluktadır.

Dalgıç pompalar, motora özel adaptörle bağlantı yapılarak santrifüj pompaların dikey olarak inşa edilenleridir. Dalgıç motopomp su içerisinde çalıştırılmalıdır. Dalgıç motopomplarımız4”-6”-8”-10” gövde çaplarında imal edilmektedirler.

1. Pompa Şaftı: Taşlanmış X20Cr13 paslanmaz çelik malzemeden imal edilir.

2.Kademe (Çanak): Pompa gövdesini meydana getiren kademeler (çanaklar) DDL ( GG) 20-25 kalitesinde pik dökümden imal edilir.

3. Çark (Fan): Pompa çarkları talebe göre termoplastik (noryl) malzemeden veya bronz malzemeden imal edilir.

4. Difüzör: Radyal pompalarda, çakma tip değiştirilebilir difüzörler kullanılmaktadır. Norylmalzemeden imal edilir. Yarı eksenel pompalarda çanaklar (kademeler), kendinden difüzörlü olarak imal edilir.

5. Arayatak: Sadece radyal tipli pompalarda kullanılan arayataklar DDL (GG) 20-25kalitesinde pik dökümden imal edilir, kauçuk yataklarla yataklanmıştır.

6. Kaplin: X20Cr13 paslanmaz çelik malzemeden imal edilir. Motor şaftı ile pompa milini birbirine akuple eder. Frezeli tiptir.

7. Adaptör: DDL (GG) 20-25 kalitesinde pik dökümden imal edilir. Pompa ile motorubirbirine adapte eder. Adaptör çevresi paslanmaz sacdan imal edilmiş süzgeçle sarılır.

8. Verici: Pompanın su akıtma başlığıdır. İçerisinde özel çek valf (klape) vardır. Kolonborusu içindeki suyun boşalmamasını sağlar. DDL (GG) 20-25 kalitesinde pik dökümden imal edilir.

1- Motor gövdesi: 304 kalite paslanmaz sacdan imal edililir.

2- Stator: Watt kaybı düşük, manyetik özelliği çok yüksek silisli sacdan imal edilir.

3-Motor Şaftı: X20Cr13 paslanmaz çelik malzemeden imal edilir.

4- Rotor: Watt kaybı düşük, manyetik özelliği çok yüksek silisli sacdan ve X20Cr13 paslanmaz çelik malzemeden imal edilir. Nominal devrin üzerinde dinamik balansı alınmıştır.

5-Rotor Muylu Burçları: Isıl işlemle sertleştirilmiş X20Cr13 paslanmaz çelikten imal edilir.

6- Miçel Yatak: Pompanın aksiyel yükünü karşılayabilecek nitelikte X20Cr13 paslanmaz çelik malzemeden imal edilir.

7-Alt Yatak gövdesi: DDL (GG)20-25 kalitesinde pik dökümden imal edilir. Alt yatak gövdesi, radyal yükleri karşılayabilecek karbon (grafit) malzemeyle yataklanmıştır.

8- Yatak Burcu: Sertliği yüksek, sürtünme direnci düşük karbon (grafit) malzemeden imal edilir.

9-Eksenel Yatak: Sertliği yüksek sürtünme direnci düşük karbon (grafit) malzemeden imal edilir.

10- Motor Ayağı: DDL (GG) 20-25 kalitesinde pik dökümden imal edilir.

11-Üst Yatak Gövdesi: DDL (GG) 20-25 kalitesinde pik dökümden imal edilir. Üst yatak gövdesi, radyal yükleri karşılayabilecek karbon (grafit) malzemeyle yataklanmıştır.

12- Su Doldurma Tapası: Motorun soğumasını ve yağlamayı sağlayan hücreye sevk edilen temiz suyu doldurmak için iki adet tapa mevcuttur. Bunlardan büyük çaplı olan su doldurma tapasıdır. Küçük çaplı olan ise hava tahliye tapasıdır.

13-Boğaz Keçesi – Mekanik Salmastra: Motora doldurulan saf suyun dışarıya çıkmasını ve kuyu suyunun motora girmesini önler.

14- Kaplin: X20Cr13 paslanmaz çelik malzemeden imal edilir. Motor şaftı ile pompa milini birbirine akuple eder. Frezeli tiptir.

15- Diyafram (Membran): Motor iç basıncını dengeler, kauçuk malzemeden imal edilir.

Kuyu Debisi (Q Kuyu): 55 m³ / saat

Kuyu Çapı (D Kuyu): 10”

Kuyu Derinliği (L): 200 metre

Statik Seviye (Ss): 40 metre

Dinamik Seviye (Ds): 110 metre

Tesisat Borusu Çapı: 3”

Toplam Tesisat Borusu Boyu (a + b + c + d): 250 metre

Depo Geometrik Yüksekliği (h1): 65 metre

Vana: 1 adet

Dirsek: 4 adet

Çek valf: 1 adet verileri olan bir kuyu için motopomp seçimi aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

 

1- Pompa Çapı:

(D Pompa < D Kuyu) olmalıdır. 6”, 8”, 10” ve 12” çaplarında olan pompalardan bu kuyu için en uygun çap 8” dir.

2- Pompa Tipi :

(Q Pompa < Q Kuyu) olmalıdır.

Q kuyu = 55 m³ / saat olduğu için 8” pompalardan bu debiye en uygun tip;

Q = 48 m³ / saat debili ŞDP 8412 tipi pompalardır.

3- Kademe Sayısı:

(Hm pompa > Hm tesis) olmalıdır.

Hm tesis = Ds + h1 + Hs + ( V² / 2g)

Ds = 110 metre

h1 = 65 metre

Hs = Boru Sürtünme Kayıpları + Vana Kayıpları + Dirsek Kayıpları + Çek valf Kayıpları

= (2,5 x 11,18) + (1 x 6) + (4 x 1,6) + (1 x 6) = 46,35 mss V² / 2 g = ( 2.635)² / ( 2 x 9,81 ) = 0,35 metre

Hm tesis = 110 + 65 + 46,35 + 0,35 = 221,7 metre; Hm pompa > 221,7 mss olmalıdır.

4- Motopomp Modeli Belirleme:

ŞDP 8412 tipi pompada bu manometrik yüksekliği veren;

ŞDP 8412/14 - 75 HP Motopomp’tur.

Dinamik Su Seviyesi

+

Kot Farkı (m)

+

Sürtünme Kaybı (m)

+

Yağmurlama, Damlama Basıncı (m)

(ya da ihtiyaç duyulan ekstra basınç değerleri)

 

1 Atü = 10 m.

1 l/s = 3,6 m3/h

Doğru Motopomp Seçimi İçin Gerekli Değerler:

Kuyu Çapı (D): Kuyu teçhiz borusu çapı (mm)

Statik Seviye (Ss): Kuyudan su alınmadan önce, kuyu ağzı ile su arasındaki mesafedir.

Dinamik Seviye (Ds): Kuyu verimine eşit su pompalandığında suyun düşüş gösterip sabit kaldığı seviyedir.

Kuyu Debisi (Q): Kuyudan alınabilen su miktarıdır.

L: Kuyu derinliğidir.

h1: Kuyu ağzından depoya kadar olan geometrik yüksekliktir.

Sürtünme Kaybı (hs): Pompadan suyun aktığı yere kadar olan boru sürtünme kayıpları ile vana, dirsek ve çek valf kayıplarıdır. (Bkz. Kayıp Tabloları).

V: Akışkanın hızıdır.

 

Doğru Motopomp Seçimi İçin Kontrol Kriterleri:

1- Pompa çapı, kuyu çapından küçük olmalıdır.

D Pompa < D Kuyu

2- Pompa debisi kuyu debisinden küçük olmalıdır.

Q Pompa < Q Kuyu

3- Pompa basma yüksekliği, sistem toplam manometrik yüksekliğinden büyük olmalıdır.

Hm Pompa > [ Ds + h1 + Hs + (V² / 2g) ]

Bir dalgıç motopompla en verimli noktasındaki suyu kuyudan alabilmek için debiye bağlı olarak pompanın üzerinde bulunması gereken minimum su yüksekliğinin, NPSH (net pozitif su yüksekliği), aşağıdaki çizelgede gösterilen değerlerde olması gerekir

Bir dalgıç motopompla maksimum su basabilmek için aşağıda hazırlanan çizelgedeki değerlere uymak gerekmektedir

İmalatını yaptığımız dalgıç motorların işletme gerilimi (Voltaj) 380 volt frekans 50 Hz. esas alınarak sargı değerleri hesap edilmiştir.

 

Motorlarımız;

  • (±) 0,5 Volt’luk değişimden etkilenmezler, performans değişikliği göstermezler.
  • (±) 0,10 Volt’luk değişimde çalışmaya devam eder ancak performans değişikliği gösterirler.
  • Voltaj değişiminin (±) 0,10 Volt’u geçtiği durumlarda motor ömründen harcamaya başlar ve garanti kapsamı dışında kalırlar.
  • Ortam sıcaklığının, yani kuyu sıcaklığının 30 Cº olduğu kabul edilerek dizayn edilmiştir. Kuyu suyunun sıcaklığı değiştikçe motoru da aşağıda çizelgede gösterilen yükleme oranına göre yüklemek gerekecektir.